top of page

עלינו

רפואת רחוב

רקע

מצבם הרפואי של דרי הרחוב הינו מורכב וקשה, רובם סובלים ממחלות כרוניות, התמודדות נפשית, תת-תזונה ולעיתים גם שימוש בחומרים. לקהילת דרי הרחוב ישנם מחסומים וקושי רב בנגישות לשירותי רפואה בקהילה. קשה לדאוג לבריאות האישית כאשר אין ביטחון של בית.   

האתגרים

  • דרי הרחוב מרגישים חוסר אמון עמוק מול מערכות הבריאות, המוביל במקרים רבים לחוסר רצון לפנות לטיפול רפואי, זאת עקב החשש שלהם לחוות תסכול או השפלה..

  • קיים צורך ברור בטיפול רפואי באוכלוסייה זו, שכן רבים בה סובלים מבעיות נפשיות ושימוש בחומרים, כמו גם מ-HIV, הפטיטיס C (ומצבים רפואיים אחרים). במקרים רבים דרי רחוב פונים למיון רק כאשר בעיות הבריאות שלהם כבר בשלב מתקדם, לעיתים כאשר מאוחר מדי. 

  • שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים בקרב דרי רחוב, כמו כן הלחץ המוגבר על משאבי המדינה עקב ביקורים תכופים במיון ואשפוזים ארוכים, היו יכולים להימנע ע"י קבלת טיפול ומענה רפואי בשלבים מקדימים.

מטרות הפרויקט

  • הנגשת שירותי רפואה לדרי רחוב בעזרת רופאים ועובדים סוציאליים, שיגיעו למקום הימצאם, בעזרת שיטות מיוחדות המותאמות במיוחד למצבם.

  • תיווך בין דרי רחוב למערכות בריאות בקהילה, על מנת ליצור רצף טיפולי מיטיב, מזעור נזקים והורדה של עומס מהמערכת.

  • יצירת קשר עם המטופלים לבניית מסלולי שיקום אינדיבידואלים.

הפתרון שלנו

  • מתן שירותי בריאות ורווחה, שפותחו והותאמו במיוחד לאוכלוסיית דרי הרחוב. זאת על מנת לתת מענה לצרכים ולנסיבות הייחודיות של אוכלוסייה זו, ולספק להם את השירותים הללו בצורה ישירה במקום הימצאם ע"י צוות מוסמך ומקצועי.

  • שימוש בשיטות "REACHING OUT" (יצירת קשר ישירה ויזומה עם האוכלוסייה), כדי לנסות לבנות מערכות יחסים מבוססות אמון.

  • מתן טיפול בשלב מקדים על מנת למנוע הידרדרות של מצבים רפואיים קיימים, עד כדי צורך בטיפול חירום.

רפואת רחוב הינה יוזמה חדשה בשיתוף משרד הרווחה שנולדה מהבנה שדרי רחוב פגיעים במיוחד לפערים בשירותי בריאות. קשה לקבל את העזרה שאתה צריך כשאין לך ביטחון של מקום מגורים, נמצא במצב של הישרדות יום-יומית וצריך לדאוג קודם למים ואוכל. אפילו אם יש לך מקום זמני להיות בו, עדיין קיימים מכשולים ומחסומים ייחודיים לקהילת דרי הרחוב לצריכת שירותי בריאות.

דרי רחוב הם האוכלוסייה החלשה ביותר בחברה - נמצאים בהישרדות יומיומית ומנותקים מרשתת תמיכה.

bottom of page