בואו נקל על חייהם של חסרי הבית

 הצטרפו אלינו לקמפיין גיוס תרומות עבור ערכות ציוד חיוני לדרי הרחוב